+48 503 401 643

Analiza energetyczna budynków

W nowoczesnym budownictwie dominujące stają się kwestie zapewnienia jak najniższego zapotrzebowania budynków na energię cieplną dla potrzeb - zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia, oraz do celu podgrzania ciepłej wody użytkowej.

analizaDla tak zdefiniowanego celu niezbędne jest opracowanie szczegółowego bilansu energetycznego już na etapie wykonywania projektu budynków. Do niedawna wystarczyło zapewnić przegrodom budowlanym współczynniki przenikania ciepła Umax nie przekraczające wartości granicznych określonych w warunkach technicznych. Dziś wiadomo, że nie jest to wystarczające do osiągnięcia maksymalnych korzyści energetycznych. Szczegółowe analizy i bilans energetyczny budynku, wykonywane na etapie projektowania, wskazują nam słabe punkty technologii budowlanej oraz umożliwiają dokonanie niezbędnych korekt przed przystąpieniem do budowy.

Szczegółowa analiza energetyczna jest podstawą oceny właściwości cieplnych wszelkich budynków, a w szczególności budynków niskoenergetycznych i pasywnych. Dzięki wielopłaszczyznowej ocenie możliwe jest wyznaczenie wpływu poszczególnych elementów bilansu na końcowy kształt charakterystyki energetycznej. Dlatego właśnie oprócz dotychczas uznawanych w Polsce zasad rzemiosła budowlanego, tak dużą uwagę zwraca się w budownictwie energooszczędnym (pasywnym i niskoenergetycznym) na takie elementy, jak: zwartość budynków, orientacja budynków względem stron świata, ekspozycja na światło naturalne, zacienienie roślinnością i od budynków sąsiadujących, eliminacja nieszczelności powietrznych, rodzaj i wielkość okien oraz ich położenie, aż po kolor elewacji i klasę energetyczną sprzętu AGD. Te i wiele innych elementów składają się sumarycznie na końcowy efekt energetyczny i mają ogromne znaczenie dla obniżania zużycia energii i zmniejszania kosztów eksploatacyjnych.

Firma "LUFTHAUS energie" oferuje Państwu wykonanie analiz bilansu energetycznego korzystając z procedur oceny programu PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket), które zostały opracowane przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (Niemcy), i są przeznaczone na potrzeby projektowania i oceny rozwiązań w budownictwie pasywnym i niskoenergetycznym.

W szczególności wykonujemy:

 • analizę energetyczną projektów jak i gotowych budynków pasywnych i energooszczędnych,
 • analizę energetyczną pozostałych budynków,
 • wskazywanie działań prowadzących do zoptymalizowania projektów pod kątem poprawy bilansu energetycznego i zmniejszających zużycie energii.

foto

Mając na uwadze możliwości wykorzystania funduszy pomocowych i dostępnych na rynku linii kredytowych dla realizowania termomodernizacji budynków oraz na inwestycje w technologie oparte na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, itp.), nasza firma oferuje również:

 • szacowanie korzyści energetycznych związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (uproszczony audyt energetyczny)
 • analizy wielkości emisji CO2, i wpływu wykorzystania technologii bazujących na odnawialnych źródłach energii na obniżenie poziomu tej emisji

W razie zainteresowania naszą ofertą, oraz w przypadku jakichkolwiek niejasności i pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.


< wróć do oferty

Uprawnienia do wykonywania Charakterystyk Energetycznych Budynków:
Nr uprawnienia: 7531
Sposób uzyskania uprawnień: studia podyplomowe
Nr wpisu do rejestru: 4126

Sprawdź w rejestrze Ministerstwa Infrastruktury

http://www.mi.gov.pl/2-49b5343ee22d2.htm

Wymagania współczynnika przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych dla budynków:

 • wg WT2008 - Umax ≤ 0,3 W/m2K
 • energooszczędnych - Umax ≤ 0,2 W/m2K
 • pasywnych - Umax ≤ 0,15 W/m2K

Wymagania współczynnika przenikania ciepła U dla stropodachu dla budynków:

 • wg WT2008 - Umax ≤ 0,25 W/m2K
 • energooszczędnych - Umax ≤ 0,15 W/m2K
 • pasywnych - Umax ≤ 0,1 W/m2K

Wymagania współczynnika przenikania ciepła U dla stropu, piwnicy (posadzki) dla budynków:

 • wg WT2008 - Umax ≤ 0,45 W/m2K
 • energooszczędnych - Umax ≤ 0,25 W/m2K
 • pasywnych - Umax ≤ 0,15 W/m2K

Wymagania współczynnika przenikania ciepła U dla okien i drzwi balkonowych dla budynków:

 • wg WT2008 - Umax ≤ 1,7 W/m2K
 • energooszczędnych - Umax ≤ 1,1 W/m2K
 • pasywnych - Umax ≤ 0,8 W/m2K

Wartości graniczne współczynnika przepuszczalności powietrznej n50 dla budynków:

 • z wentylacją grawitacyjną n50 ≤ 3 h-1
 • z wentylacją mechaniczną n50 ≤ 1,5 h-1
 • pasywnych n50 ≤ 0,6 h-1
2010. LUFTHAUS energie Błażej Szala. Wszelkie prawa zastrzeżone.
studio graficzneprofesjonalne strony www